เครื่องบันทึกเสียงเอวันพลัสไอพี เป็นเครื่องที่ทำงานอิสระเครื่องเดียว สามารถจัดโซลูชั่นใช้งานได้ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึง ธุรกิจขนาดใหญ่ สามารถรองรับการใช้งานได้ตั้งแต่ 10 ช่องสัญญาณ IP ขึ้นไปจนถึง 300 ช่องสัญญาณ การใช้งานง่าย โดยผ่าน Web Browser เข้าไปจัดการระบบ ตั้งค่าโหมดการบันทึก ค้นหาไฟล์เสียง และเรียกฟังเสียง เป็นต้น

ลักษณะการใช้งานบันทึกเสียง IP Phone คือ เครื่องบันทึกเสียงจะทำการเชื่อมเข้าไปที่ Port Switch ที่ Config เป็นแบบ Port Mirroring เพื่อทำการจับ IP Traffic จากตู้ IP-PBX สำหรับการบันทึกเสียง โดยสามารถเลือกการบันทึกได้ 2 แบบ คือ

 1. Monitor All Station  โดยตรวจจับ IP Package ของหัวเครื่อง IP Phone ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ คือ วิธีการนี้ไม่ต้อง Config Extension, IP Address หรือ Mac Address ของหัวเครื่องโทรศัพท์ IP Phone ไว้ล่วงหน้า และหัวเครื่องสามารถใช้การร้องขอ IP แบบ DHCP ได้ เมื่อมีเบอร์ Extension เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงเบอร์ Extension ก็ไม่ต้องทำการ Config เข้าระบบแต่อย่างใด ทุกครั้งที่มีการโทร ระบบจะทำการบันทึกให้ทุกครั้งทุกเบอร์ Extension วิธีแบบนี้ถ้าจำนวนหัวเครื่องมีมากกว่าจำนวน License อาจจะมีปัญหาการใช้ License เกินได้
 • Monitor Station โดยการตรวจจับ IP Package เฉพาะหัวเครื่อง IP Phone ตามที่ระบุ ใช้การ Monitor Traffic เฉพาะหัวเครื่อง IP Phone ที่เราต้องการบันทึกเสียง ซึ่งวิธีนี้จะต้องตั้งค่า IP Address หรือ Mac Address หรือ User Login อย่างใดอย่างหนึ่ง ของ Extension ต่าง ๆ ไว้ล่วงหน้า  และถ้าตั้งค่าเป็น IP Address จะต้องเป็น Fixed IP ของแต่ละหัวเครื่อง ซึ่งเมื่อมีหัวเครื่อง เพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง จะต้องทำการตั้งค่าใหม่ที่ระบบด้วยทุกครั้ง วิธีนี้จะง่ายต่อการกำหนดจำนวน License และสามารถ Monitor สถานะการทำงานของแต่ละหัวเครื่องได้

Key Features & Benefits

 • รองรับการบันทึกสัญญาณเสียง จากโทรศัพท์ IP PBX ทุกตู้สาขา ทุกรุ่น
 • หนึ่งเครื่องสามารถรองรับได้ตั้งแต่ 10 ถึง 300 ช่องสัญญาณโทรศัพท์ ต่อหนึ่งเครื่อง
 • สามารถกำหนดรูปแบบการบันทึกเสียงได้ 2 รูปแบบคือ
  • Monitor All  ตรวจจับ IP Package ของหัวเครื่อง IP Phone ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
  • Monitor Station ตรวจจับ IP Package เฉพาะหัวเครื่อง IP Phone ตามที่ระบุ
 • โหมดการบันทึกเสียงจาก Signal Message ของ IP Phone เป็นแบบ ตรวจจับสัญญาณยกหู/วางหู (Off-hook, On-hook)
 • ระบบรองรับสัญญาณ DTMF และ Caller ID จากตู้สาขา
 • รองรับการปรับความดังของเสียงผ่านฟังก์ชั่น (Volume Adjustment)
 • มีการจัดเก็บข้อมูลลงบน database
  • มีการบันทึก วัน-เวลา ที่บันทึก และ ระยะเวลาบันทึก
  • มีการบันทึก หมายเลขที่โทรออก
  • ระบบมีความสามารถ บันทึกหมายเลขโทรเข้า ถ้าตู้สาขารองรับ
  • มีการบันทึกทิศทางในการโทร คือ โทรเข้า หรือ โทรออก
 • การบันทึกข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์จะอยู่บน 2 ลูก เป็นแบบ RAID-1
 • มีการสำรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ลงบน Flash Drive
 • การบีบอัดข้อมูลเสียงเป็นแบบ MP3
 • มีระบบการลบข้อมูลเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการเก็บออกโดยอัตโนมัติ อิงตามระยะเวลาที่กำหนด
 • การเข้าใช้งานระบบเป็นแบบ Web based
 • สามารถควบคุมและจัดการ ผ่าน LAN  และ remote ได้
 • มีระบบการแจ้งเตือนสถานะการทำงานของระบบผ่านทาง e-mail
 • มีระบบปรับเวลาเครื่องโดยอัตโนมัติผ่านทาง NTP Protocol
 • สามารถกำหนดเวลาในการปิดเครื่องได้
 • ระบบปฏิบัติการเป็นแบบ Linux ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องไวรัส ไม่ให้เข้ามาทำลายระบบได้
 • ระบบถูกออกแบบให้มีความคงทนและมีความเสถียรสูง คือใช้ Hard disk 2 ตัว ทำ Mirror กัน ถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสีย ระบบก็ยังสามารถทำงานต่อไปได้ นอกจากนั้นส่วนที่ทำหน้าที่บันทึกเสียงจะทำงานอิสระกับส่วน Database และส่วน Web กรณีที่ Database หรือ Web มีปัญหา ระบบก็ยังสามารถบันทึกเสียงต่อไปได้
 • ระบบไม่มีการคิด License จอใช้งานเพิ่มเติม สามารถใช้งานได้ไม่จำกัด

Technical Specifications

รองรับตู้สาขาแบบ IP-PBX  (IP-PBX Protocol Supported)

SIP

CISCO SCCP

AVAYA H323

SHORTEL MGCP

H323

PANASONIC MGCP

PANASONIC KX-NS1000

TOSHIBA MEGACO

SIEMENS H323

ALCATEL

MITEL

LG Nortel

LG Ericsson

Samsung

Tadicom MGCP

และสามารถ Customize ให้รองรับ Protocol อื่นๆ ได้ในอนาคต