คุณสมบัติของระบบ
 
o    บันทึกเสียงโทรศัพท์ได้ทั้งระบบ Analog Digital  E1 Trunk และ IP Phone
o    ระบบ Analog Digital หนึ่งเครื่องสามารถรองรับได้ตั้งแต่ 8 – 96 ช่องสัญญาณโทรศัพท์ 
     ( ขึ้นอยู่กับตามข้อจำกัด PCI Slot )
o    ระบบ E1 Trunk และ IP Phone หนึ่งเครื่องสามารถรองรับได้ตั้งแต่ 8 – 300 ช่องสัญญาณโทรศัพท์
o    สามารถกำหนดการบันทึกเสียงได้โดย
      –    สัญญาณเสียง, สัญญาณเรียกเข้า และ สัญญาณ DTMF
      –    ตรวจจับสัญญาณการยกสายและวางสาย
      –    ตรวจจับปุ่มกดโทรศัพท์โดยผู้ใช้โทรศัพท์
o    สามารถกำหนดช่วงเวลาในการบันทึกข้อมูลได้
o    การบีบอัดข้อมูลเสียงเป็นแบบ MP3
o    การสำรองข้อมูล มีการบันทึกลงบน
      –    ฮาร์ดดิสค์
      –    flash drive
o    กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานตาม Profile ที่กำหนดได้
o    การค้นหาข้อมูล สามารถค้นหาได้หลายรูปแบบ
o    สามารถดูสถานะการทำงานของช่องสัญญาณโทรศัพท์ต่าง ๆ ได้ เช่น สายเข้า โทรออก ไม่มีการใช้งาน และสายโทรศัพท์หลุด เป็นต้น
o    มีรายงานการเข้าใช้งานระบบ
o    มีรายงานแจ้งสถานะการใช้งานอุปกรณ์สำรองข้อมูล
o    มีรายงานแจ้งสถานะการใช้งานของระบบ เช่น CPU, RAM และพื้นที่การใช้งานฮาร์ดดิสก์ เป็นต้น
o    สามารถตรวจจับสายโทรศัพท์หลุดได้
o    มีระบบการลบข้อมูลเก่า ๆ ที่ไม่ต้องการเก็บออกโดยอัตโนมัติ
o    การบันทึกข้อมูลบนฮาร์ดดิสก์จะอยู่บน 2 ลูก เป็นแบบ RAID-1
o    มีระบบการดึงไฟล์ข้อมูลจากสาขาต่าง ๆ มาเก็บไว้ที่สำนักงานใหญ่แบบอัตโนมัติ (ส่วนทางเลือก)
o    สามารถกำหนดเวลาในการปิดเครื่องได้
o    มีระบบการแจ้งเตือนสถานะการทำงานของระบบผ่านทาง e-mail
o    มีระบบปรับเวลาเครื่องโดยอัตโนมัติผ่านทาง NTP
o    ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลระบบได้
o    สามารถเรียกฟังข้อมูลเสียงขณะกำลังใช้สายได้ (อยู่ในช่วงกำลังพัฒนา) 
o    สามารถแก้ไขและปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้าได้
 
ลักษณะเด่นของระบบ
 
o    ระบบปฏิบัติการเป็นแบบ Linux ซึ่งช่วยลดปัญหาเรื่องไวรัส ไม่ให้เข้ามาทำลายระบบได้
o    การเข้าใช้งานระบบเป็นแบบ Web based
o    การให้บริการที่รวดเร็ว แก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง พร้อมอุปกรณ์สำรองที่สามารถใช้งานแทนได้ทันที
o    สามารถแก้ไขข้อขัดข้องได้ทันที โดยการรีโมทคอนโทรลผ่านทาง VPN (เฉพาะที่มีการติดตั้งไว้เท่านั้น)
o    สามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการใช้งานของระบบให้เหมาะสมตามความต้องการของลูกค้า
o    การรับประกันอุปกรณ์ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เป็นเวลา 3 ปี
o    ระบบพัฒนาโดยคนไทย 100 %
 
Software และ Hardware ที่เกี่ยวข้อง
 
   >    Intel Server
   >    Software RAID-1
   >    Analog/Digital voice card ( 8,16,24 Ch ) /card
   >    E1 card  ( 1 ,2 ,4 trunk )
   >    AonePlus Call Recorder Software
   >    Linux Operating System 64 bits
 
ลักษณะการเชื่อมต่อการทำงานของระบบ Aone Plus
 
ข้อมูลรุ่นของ PBX  Support Digital  Download