บริษัท เอวัน คอมมูนิเคชั่น จำกัด
เลขที่ 71 อาคาร จี.พี.เฮ้าส์ คอนโดมิเนียม ชั้นที่ 5   ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรักกรุงเทพมหานคร  10500 
โทรศัพท์: 02-637-1554    โทรสาร:02-637-1152
 
AONE Communication Co.,Ltd.
71 G.P.House Condominium, 5th Floor, Sap Road, Siphraya, Bangrak, Bangkok, Thailand. 10500
Telephone: 66-2637-1554  Fax: 66-2637-1152
Sale and Customer Service
ติดต่อ: คุณภัทรานิษฐ์ สุหงส์สาวงศ์ (แพมมี่) 
Contact: Ms. Pattranit Suhongsawong (Pammie)
Mobile:  094-624-7898
Email:   pammie@aone-comm.com
Support and Service
Email:  support@aone-comm.com