บริษัท เอวัน คอมมูนิเคชั่น จำกัด ผู้นำทางด้านระบบบันทึกเสียงทางโทรศัพท์ บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2548 มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจทางด้าน ICT โดยแรกเริ่มเป็นผู้จัดจำหน่ายและให้บริการระบบบันทึกเสียง AONE/AONEPlus Call Recorderที่สามารถบันทึกเสียงได้ทั้งสัญญาณแบบอนาล็อกและดิจิตอล โดยได้แจ้งจดลิขสิทธิ์ทะเบียนข้อมูลเลขที่ ว1.1987 ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญาออกให้ไว้ ณ.วันที่ 19 ธันวาคม 2548 ตัวระบบพัฒนาด้วยทีมงานที่เป็นคนไทย ที่มากประสบการณ์ในธุรกิจหลักทรัพย์และโทรคมนาคมมากว่า 10 ปี ด้านการพัฒนาซอฟแวร์เกี่ยวกับระบบบันทึกเสียง   AONE/AONEPlus Call Recorder  บริการเสริมบนมือถือฝั่ง Operator และจัดทำ ICT Solutionให้กับบริษัทในธุรกิจหลักทรัพย์ โทรคมนาคม และอื่น ๆ มากกว่า 25 บริษัท ทางบริษัทฯ มีความยินดีที่จะต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่สนใจ ในสินค้าและบริการของเรา และขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน ที่ให้ความสนับสนุนทางบริษัทฯของเรามาโดยตลอด และเราขอให้คำมั่นในคุณภาพของสินค้าและส่งมอบบริการที่ดี อันรวดเร็ว ให้เหมาะสมกับที่ทุกๆท่านให้ความไว้วางใจและเลือกให้เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลธุรกิจร่วมกันกับท่าน