ยินดีให้บริการวางระบบปรึกษาระบบและติดตั้งระบบ WIFI และ IP Camera ทั้งในและนอกอาคาร โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ และยังมีการให้บริการระบบจัดการ wifi internet  จัดเก็บ Log ตาม พรบ.ปี50
 
ลักษณะการเชื่อมโยงของระบบ
ตัวอย่างผลงานที่ติดตั้ง